Varumärkesförfalskning och pirattillverkning, eller counterfeiting som det också kallas, är ett internationellt fenomen som i dag upptar mellan fem och sju procent av världshandeln. Många branscher är hårt drabbade av counterfeiting och de vanligaste produkterna som förfalskas eller piratkopieras är datorprogram, filmer, musik, kläder, klockor, leksaker, parfymer, läkemedel och reservdelar. Handeln med falska och kopierade märkesvaror är en parallell marknad till den reguljära. Den påverkar och stör både den enskilde rättshavarens ekonomi liksom marknaden i stort. Utsatta företag mister värdefulla marknadsandelar och det bidrar till en snedvridning av konkurrensen. Kopieförsäljning leder handelsflöden till den kriminella delen av samhället och får de ekonomiska aktörerna att tappa förtroende för marknaden, vilket i sin tur leder till minskade investeringar. Pirattillverkade produkter, exempelvis läkemedel och reservdelar, riskerar dessutom att skada folkhälsan och den allmänna säkerheten.

Anti-Counterfeit Network Africa (ACN) är en samhällsnyttig lobbyorganisation och tankesmedja som sammanför intressenter som påverkar och påverkas av förfalskningar och parallellimport. ACN grundades av experter på kommunikation, beteendeförändring, marknadsföring och juridik. Organisationen är etablerad i Uganda och Kenya och registreringen pågår i Rwanda, Tanzania, Zambia, Nigeria och Ghana. Som tankesmedja utvecklar, förnyar och implementerar ACN strategier för att bekämpa förfalskning och parallellimport, bland annat genom att:

  • Genomföra forskning, marknadsundersökningar och utredningar
  • Tillhandahålla juridiska tjänster och rådgivning samt initiera rättsprocesser i civil- och brottmålsrättegångar
  • Tillhandahålla utbildningar, strukturerade dialoger och beteendeförändringscentrerad kommunikation till allmänhet och viktiga sektorintressenter
  • Skapa medvetenhet genom att främja förespråkare och andra lobbyorganisationer
  • Utveckla och implementera innovativa lösningar och tekniker som synliggör riskerna och problemen och därmed motverkar köp av förfalskade och parallellimporterade varor

Solokraft är medlem i ACNs rådgivande styrelse och stöder aktivt ACNs uppdrag genom att tillhandahålla teknisk expertis och skapa medvetenhet om förfalskade och undermåliga produkter.

Solokrafts Östafrikanska samarbetspartner WaterQuip Uganda Limited lämnar över ett vattenreningssystem till ACN Uganda.