Allmänna villkor – köpvillkor

Information
Solokraft står för låga priser och snabba leveranser. Vi expedierar vanligtvis beställda postorderbeställningar till kund inom 24 timmar om produkten finns i vårt postorderlager och beställningen görs innan kl 15:00. För större försändelser är leveranstiden normalt 1-3 arbetsdagar. Produkter som inte finns på vårt postorderlager men som finns lagerförda hos våra leverantörer har normalt en leveranstid på 5-7 arbetsdagar. Varor som inte finns på vårt postorderlager och som inte finns i lager hos leverantör kan variera kraftigt i leveranstid.

Kundtjänst
För att komma i kontakt med Solokrafts kundtjänst rekommenderar vi att du ringer eller mailar till oss

 • Telefontid: Måndag – Fredag, 08:00 – 18:00
 • Telefonnummer: 070-2341200
 • E-mail: info@solokraft.se

Köpinformation
Alla priser inkluderar moms. Solokraft reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida inte alltid stämmer överens med produkten. Om ej erhåller en orderbekräftelse inom 24 timmar efter lagd beställning ber vi dig kontakta vår kundtjänst för att bekräfta att din beställning mottagits. Samtliga produkter i Solokrafts sortiment kan användas i Sverige, såvida inget annat anges.

Åldersgräns
Om du är under 18 år måste din målsman godkänna beställningen.

Frakt och betalsätt
Solokraft erbjuder i endast leverans via postorder. Vi har i nuläget ingen fysisk butik och du kan inte hämta ut dina varor hos oss.

Outlösta försändelser
För försändelser som ej lösts ut inom liggetiden och returneras till oss debiterar vi dig en avgift på 175 SEK för att täcka våra omkostnader.

Betalningsvillkor privatkunder
För privatpersoner är betalningsvillkor förskott. Privatpersoner betalar sina beställningar via banköverföring till vårt konto 8327-9,694 644 495-4 i Swedbank eller Swish 123 210 0170 enligt instruktioner i samband med utcheckning ur vår webshop.

Betalningsvillkor företagskunder
Leverans mot faktura sker enbart till Företag registrerade i Sverige. Kreditgränsen är flytande och beräknas innan köpet avslutas. Högsta kreditgränsen som medges är 50 000 kr. En faktura skickas till den angivna mejladressen och du betalar enkelt till vårt Bankgiro 404-6348. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 100 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.

För företag registrerade utanför Sverige är betalningsvillkor förskott. Betalning sker via banköverföring till vårt konto i Swedbank
IBAN SE6480000832796946444954
BIC SWEDSESS.

Bank- och kreditkort
Vi kan för tillfället inte ta emot kortbetalningar.

Produktgaranti
Solokraft lämnar 1 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges. På begagnade varor och demo-produkter lämnas 1 års garanti. Garantin innebär att vi byter ut eller reparerar trasig produkt inom 1 år om produkten ej skadats av handhavandefel. När det gäller hårdvara och hemelektronik gäller respektive tillverkares garanti och Solokraft lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Om du vill returnera en trasig produkt, kontakta kundtjänst via email eller telefon för utförlig returinformation. Solokraft står för din returfrakt vid garantiärende genom att skicka ut en fraktsedel alternativt genom en s. k. frisvars-adress. Solokraft ersätter inte fraktkostnader som uppstår om man inte använder sig något av dessa två fraktalternativ. Om din vara anländer i synbart skadat skick förbehåller sig Solokraft rätten att neka mottagande.

Öppet köp för privatkund
Vi erbjuder 30 dagars öppet köp för privatkunder. Under öppet köp-tiden får du undersöka din produkt i den utsträckning som krävs för att kunna fastställa att den motsvarar produktbeskrivning och egenskaper. Öppet köp gäller inte för produkter köpta med abonnemang, presentkort, eller tillgodokvitton. Vissa produkter exkluderas från öppet köp om de har bruten förpackning/plombering. Detta gäller samt följande artiklar:

 • Mobiltelefoner
 • Monterade datordelar
 • Produkter byggda efter kundspecifikationer (s. k. specialbyggda produkter)
 • Förbrukningsvaror
 • Hushållsmaskiner
 • Batterier
 • Hygien- och kroppsnära produkter
 • Byggsatser och spel
 • Mjukvara, TV- & datorspel, vouchers/produktkoder
 • Säkerhets- och skyddsprodukter

Vid återköp måste ordernummer anges och kvitto/faktura uppvisas. Återköp betalas enbart via banköverföring. Produkter som returneras inkompletta, skadade, ej återställda eller på annat sätt har testats/använts mer än vad som krävs för att undersöka produkten, kan komma att få en prisreduktion vid återbetalning. Behöver vi återställa en produkt efter retur erläggs en avgift om 250 kr.

Öppet köp för företagskund
Företagskunder har 14 dagars öppet köp på plomberade varor.

Ångerrätt privatkund
Som konsument (privatperson) har du enligt lagen om distansavtal 14 dagars ångerrätt från dess att du mottagit din beställning, på köp gjorda i vår nätbutik (oavsett betalsätt).

Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Observera dock att det finns undantag där ångerrätten inte gäller. Detta regleras i Kap 2, 11 § och innefattar bland annat:

 • En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
 • En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal (t.ex. förbrukningsprodukter).
 • Produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (inkl. in-ear-produkter och rakapparater).
 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram/spel där förseglingen har brutits.
 • En vara som tillverkats efter kundens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.

För att nyttja din ångerrätt behöver du ångra dig muntligen eller skriftligt inom 14 dagar från att du mottagit din beställning. Detta skall göras till vår kundtjänst på telefonnummer 070-2341200, eller via email info@solokraft.se.

Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du står själv för returfrakten och ansvarar för att produkten är väl paketerad och når oss oskadad. Vi rekommenderar därför att du kontaktar vår kundtjänst i samband med att du ångrar dig, innan produkten returneras.

Returprodukter ska skickas till
Solokraft AB
Åkervägen 5 A
17741 Järfälla

Observera att returnerade varor som skickats med fraktsätt som kräver att vi hämtar ut paketet hos ombud inte kommer att hämtas ut. Solokraft ersätter inte porto för returer som hamnat hos ombud.

Solokraft återbetalar ångrade köp senast inom 14 dagar från dess att produkten är mottagen och registrerad hos returavdelningen, men som tidigast den dag då varorna kommit i retur till oss.

Om produkten hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion förbehåller sig Solokraft rätten att göra ett ekonomiskt avdrag motsvarande produktens beskaffenhet och värdeminskning.

Vi rekommenderar att alltid returnera produkter kompletta i kartong, i nyskick och att eventuell mjukvara har återställts.

Ångerrätt företagskund
Företagskunder har inte ångerrätt.

Reklamation (endast privatkunder)
För produkter utanför presumtionstiden (6 månader) men inom reklamationsrätten (3 år) ligger bevisbördan för att påvisa ursprungligt fel på konsumenten. Solokraft kan dock hjälpa dig att skicka in produkten till en auktoriserad verkstad för bedömning i denna fråga. Du bekostar själv frakten vid detta alternativ.

Funktionsfel skall reklameras inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Du måste även kunna styrka ditt köp vid en reklamation, vi rekommenderar bifogande av kvitto eller följesedel.

Solokraft testar alla inlämnade produkter och gör en initial bedömning om vidare åtgärd. Observera att en felsökningsavgift på 250 SEK kan komma att debiteras om

1)   produkten konstateras vara felfri;
2)   kostnadsförslag för åtgärd som faller utanför garanti inte godkänts av kund;
3)   felet faller utanför garantin p. g. a. handhavandefel eller annan felaktig hantering.

Avgiften kan komma att bli betydligt högre om produkten undersökts av en auktoriserad verkstad som konstaterar att felet inte täcks av garanti eller reklamationsrätt (t. ex. pga. yttre åverkan, felaktig hantering eller att felet inte bedöms som ursprungligt), samt om inga fel konstateras.

Nyttjande av garanti
Om den aktuella produkten fortfarande har garanti kan du kontakta kundtjänst för att upprätta ett serviceärende. Solokraft skickar därefter ut en förbetald fraktsedel samt en informationsblankett som bör fyllas i för att skynda på ärendet. Beroende på vilken produkt det gäller kommer Solokraft att byta ut den eller skicka produkten vidare till en auktoriserad serviceverkstad för bedömning och eventuell åtgärd.

Utanför garanti
För skadade produkter där felet inte är ursprungligt och du önskar ett kostnadsförslag för t. ex. försäkringsärende kan Solokraft hjälpa till att skicka produkten till en verkstad som gör en skadebedömning och lämnar ett kostnadsförslag. Tänk på att du själv bekostar frakten vid detta alternativ samt att Solokraft inte ansvarar för hur lång hanteringstiden hos verkstaden är.

Vid eventuell tvist följer Solokraft ARN:s rekommendationer.

Avbeställning av produkt
Så länge produkten inte levererats till dig går det bra att avbeställa dina varor. Om du vill avbeställa en order kontaktar du vår kundtjänst på tel 070-2341200 eller via email info@solokraft.se. Du får alltid ett svar om din avbeställning godkänns. Får du inget svar, kontakta kundtjänst på telefon. Observera att om varan redan skickats kan du komma att debiteras de avgifter som ej uthämtade försändelser innebär.

Vid eventuell leveransförsening har du möjlighet att avbeställa din order om föreslagen leveranstid ej godtas.

Har du avbeställt en redan betald beställning återbetalas köpesumman inom maximalt 14 dagar, vanligtvis inom 2-5 arbetsdagar.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, pandemi, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Solokrafts sida, som gör att Solokraft ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Solokraft befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Tvist
Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).