Solel och rent dricksvatten för hushåll, skolor, kliniker och mindre samhällen

Solokraft utvecklar solel- och vattenreningssystem för tillämpningar i miljöer som saknar modern infrastruktur.

För en bättre morgondag

Vår dynamiska teknikplattform och innovativa lösningar lägger grunden till en hållbar samhällsutveckling och en livskraftig framtid.

Förnyelsebar energi

Förnyelsebar energi

"I’ve been very passionate about renewable energy for many years, particularly solar energy and its capacity to bring abundant clean, sustainable energy to millions around the globe."
– Richard Branson

Rent dricksvatten

Rent dricksvatten

"Solutions and technologies exist to provide clean, affordable drinking water anywhere in the world. These solutions will save lives, reduce financial burdens, foster peace, and relieve millions of people from worrying about their next drink of water."
– Jewel Kilcher

Hållbart jordbruk

Hållbart jordbruk

"When it comes to taking genes from viruses and bacteria and putting them into plants, people say 'Yuck! Why would scientists do that?' Because sometimes it is the safest, cheapest and most effective technology to advance sustainable agriculture and enhance food security."
– Pamela Ronald

Anti-counterfeit

Anti-counterfeit

"The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten."
– Benjamin Franklin.

Om Solokraft

Solokraft är ett svenskt teknik- och managementkonsultbolag som utvecklar produkter och tjänster för en bättre värld. Vi använder solenergi- och vattenreningsteknik av högsta kvalitet för att bygga lösningar som förbättrar människors livsvillkor och lägger grunden till en hållbar global samhällsutveckling. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av att bo och arbeta under utmanande förhållanden i svåra miljöer.

img

På Solokraft arbetar vi för en globalt hållbar samhällsutveckling genom att utveckla innovativa lösningar för att motverka klimatförändringar och förbättra människors livsvillkor.

Johan Wennerberg - Grundare

Copyright © 2010-2021 Solokraft AB │ Integritetspolicy