Ett hållbart jordbruk innebär, enligt FNs definition, förvaltande och bevarande av naturresurserna och en orientering av teknik och institutioner så att människans behov tillfredsställs nu och för framtida generationer. En sådan utveckling bevarar mark-, vatten-, växt- och djurresurser, orsakar inte miljöförstöring och är tekniskt lämplig, ekonomiskt möjlig och socialt accepterad.

Solokraft samarbetar med AGT Laboratories för att utveckla och marknadsföra planteringsmaterial av olika grödor i god kvalitet och i tillräckliga mängder till lantbrukare i Afrika söder om Sahara. AGT Laboratories är det första privata företaget i Uganda som använder bioteknik och modern vävnadsodlingsteknik för att föröka olika grödor på kommersiell basis. AGT Laboratories är för närvarande det största växtförädlingslaboratoriet i Öst- och Centralafrika och har kapacitet att producera upp till 10 miljoner plantor per år.